Yum uitgelegd in het nederlands !

Het gebruiken van Yum.

Door: Thijs Hulshof
Versie: 0.1


Dit document beschrijft hoe Yum werkt en wat de mogelijkheden ervan zijn. Het grootste deel is een
vertaling van de engelse Yum-manpage uit Fedora Core 2. Na het lezen van dit document zou je volledig
met Yum overweg moeten kunnen.Yum is een interactief, automatisch update prograamma dat gebruikt kan worden om systemen te
onderhouden die rpm gebruiken. Je kunt het handmatig gebruiken, maar ook vanzelf updates laten downloaden.

Het programma Yum kent de volgende commando's:

Beschrijvingen van de commando's:

install


update


remove


list


provides
Kan gebruikt worden om uit te vinden wat voor opties of bestanden een pakket aanbied. Je kunt gewoon
een pakket-naam of een deel van pakket-naam met een wildcard (*) gebruiken om een lijst met informatie
over bepaalde pakketten te tonen.

search
Hiermee kan je pakketten zoeken die een het woord waarnaar je zoekt bevat in de omschrijving, naam, of packager.
Het is vooral handig als je een pakket wilt zoeken waarvan je de naam niet weet, maar wel een woord dat er mee
te maken heeft. Je kunt ook hier wildcards (jokertekens, *) gebruiken in je zoekterm.

info
Kan gebruikt worden om een beschrijving en andere informatie over beschikbare pakketten te tonen; Je
kunt hier de opties gebruiken die hieronder bij List Opties staan.

clean
ophopen, verzamelen. Met dit commando kan je verschillende dingen die zich in de loop van tijd hebben
opgehoopt in de Yum-cache verwijderen. Meer informatie over clean kan je hier onder vinden bij de
sectie 'Clean Optie's'ALGEMENE OPTIE'SDe meeste command line-opties kunnen ook geplaatst worden in configuratie-bestanden.


-h, --help
Help; Toont een help-bericht.
-y
Elke vraag automatisch met Yes beantwoorden. In configuratie-bestand: assume-yes
-c [configuratiebestand]
Geeft aan waar het configuratiebestand staat, en welk configuratiebestand gebruikt moet worden.
Ondersteund http, ftp urls en locale bestanden.
-d [nummer]
Zet de debug-level naar [nummer] - Geeft de hoeveelheid dingen aan die op het scherm getoont worden.
Je kunt waarden invullen die lopen van 0 tot 10.
-e [nummer]
Hiermee kan je de error-level instellen. Het loopt van 0 tot 10. 0 betekent dat er alleen erg belangrijke
errors getoont moeten worden. 1 betekend dat alle errors, zelfs deze die niet belangrijk zijn, getoont worden.
Voor cron jobs is het verstandig om -e 0 te gebruiken.
-t
Laat yum errors van pakketten op de commandline negeren. Voorbeeld: Als je foo, bar en baz wilt installeren,
maar baz al is geinstalleerd zal Yum daar geen probleem van maken.
-R [tijd in minuten]
Zet het maximum aantal minuten die je wilt wachten voordat Yum een commanda uit gaat voeren.
-C
Geeft aan dat Yum geen nieuwe headers moet downloaden, maar deze die nog in de cache zitten moet gebruiken.


--exclude
Als met een bepaald pakket niets gedaan mag worden kan je dat hier aangeven.

--download-only
Download alleen de pakketten, installeer ze niet.

--installroot
Hier kan je aangeven welk pad Yum moet gebruiken als root-pad (standaard '/')


LIST OPTIE'SThe volgende commando's kunnen gebruikt worden in samenwerking met Yum in de list mode.


yum list
Laat alle pakketten zien die in de yum-repositories te vinden zijn.
yum list updates
Laat alle pakketten zien waarvan updates beschikbaar zijn in de Yum repositories.
yum list [args]
Laat alle pakketten zien, afhankelijk van welke argumenten je mee geeft.
yum list installed
Laat geinstalleerde pakketten zien.
yum list extras
Laat alle pakketten zien die zich op het systeem bevinden, maar niet in de yum-repositories te vinden zijn.

CLEAN OPTIE'SThe volgende commando's kunnen gebruikt worden in samenwerking met Yum in de clean-mode.

yum clean packages
Verwijder alle geinstalleerde pakketten die nog in de cache staan. Yum verwijderd gedownloade pakkette niet vanzelf.

yum clean headers
Verwijder alle headers die yum gebruikt om pakketten te zoeken. Als je dit commando gebruikt dwing je
Yum om bij de eerstvolgende start alle headers opnieuw te downloaden.

yum clean oldheaders
Verwijder alle headers die Yum niet meer nodig heeft.

yum clean [all]
Verwijder alle pakketten die nog in de cache zitten en de headers.

Yum vanzelf updates laten downloaden en installeren.

Naast handmatig je computer onderhouden kan je Yum ook automatisch de laatste updates laten downloaden.
Om yum vanzelf updates te laten downloaden moet je in /etc/cron.daily een scriptje aanmaken, genaamd yum.cron
Zorg dat het script uitvoerbaar is, dat kan door hetvolgende commando in te typen:
chmod a+x yum.cron
#!/bin/sh if [ -f /var/lock/subsys/yum ]; then /usr/bin/yum -R 10 -e 0 -d 0 -y update yum /usr/bin/yum -R 120 -e 0 -d 0 -y update fi
Nu zal elke nacht je computer voorzien worden van de laatste software die zich in de Yum repositories bevind.
Tijdens de systeemstart moet yum trouwens wel opgestart worden, netzoals cron. Dat kan je instellen dmv het commando system-config-services, of via het configuratiepanel bij Server voorzieningen. Je kunt er ook via het Kde, of Gnome menu komen: Menu --> Systeeminstellingen --> Serverinstellingen --> Voorzienigen.