VSFTPD installeren, configureren en gebruiken !

VSFTPD installeren, configureren en gebruiken !

Door: Thijs Hulshof

INSTALLEREN
Het installeren van vsftpd onder Fedora is zeer eenvoudig, als het al niet standaard geinstalleerd is.
Je kunt vsftpd installeren met hetvolgende commando:

yum install vsftpd


Je zult nu even moeten wachten, maar daarna heb je vsftpd !

Als het installeren via Yum niet werkt kan je de Fedora Core rpm installeren, die te vinden is op de Fedora Core-server's.
Je kunt ook zelf compilen, maar dat heeft verder geen voordelen boven rpm's installeren, maar als er geen rpm voor jou distributie beschikbaar
is moet je wel. Deze howto gaat uit van het installeren met een rpm, dus aan zelf compileren wordt in deze howto geen aandacht besteed. Je kunt in het forum
terecht voor vragen.

CONFIGUREREN
Als je de Fedora Core rpm's voor VSFTPd hebt gebruikt is vsftpd al goed geconfigureerd. Je kunt nu gewoon
je ftp-server gebruiken. Als je toch nog wilt configureren kan dat met het bestand /etc/vsftpd/vsftpd.conf .
Het bestand is zo duidelijk door het commentaar, dat ik denk dat ik het hier niet verder
uit hoef te leggen. Zo wel, kan je je vragen kwijt in het forum

GEBRUIKERS TOEVOEGEN
Vsftpd werkt niet met een eigen gebruikers-systeem, maar het gebruikt gewoon de accounts van je Linux-systeem.
Dus als je een gebruiker 'test' aanmaakt kan je daarmee inloggen op je eigen computer, en gewoon gaan werken, maar
ook via ftp inloggen.

Een gebruiker voor je FTP-server kan je aanmaken met het normale
commando 'useradd'. Om de gebruiker thijs aan te maken met toegang tot /home/thijs moet je hetvolgende commando gebruiken:
# useradd thijs -d /home/thijs -p wachtwoord

Je kunt nu gewoon met een ftp-client inloggen, met de gebruikersnaam thijs en het wachtwoord dat je hebt opgegeven.

Met het programma system-config-users kan je ook heel eenvoudig gebruikers aanmaken, probeer maar eens !


Veel plezier met vsFTPd !
Thijs Hulshof