RPM maken van GnomeSU-source,

RPM's maken


Maak eens source rpm van de broncode van GnomeSU.

1) Download de laatste versie van GnomeSu.
2) Pak de source uit in /usr/src/redhat/SOURCES
3) Maak een specfile (ik heb een standaard specfile gepakt, en een beetje aangepast):

%define package_name gnomesu
%define version 0.3.1
%define release fc2

Summary: GnomeSu is an interface for `su - username -c command` in GNOME
Name: %{package_name}
Version: %{version}
Release: %{release}
License: GPL
Group: Applications/GUI/Gnome
Source: http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge/xsu/gnomesu-0.3.1.tar.gz

Vendor: thijs at alleslinux dot com
Packager: thijs at alleslinux dot com

%description
GnomeSu is an interface for the command "su - username -c command".
It is not setuid root, and it uses the standard Unix "su" to run commands.


%prep
%setup

%build
./configure --prefix=/usr
make

%install
make install


Sla dit op als gnomesu.spec, in de map /usr/src/redhat/SPECS. De naam is van de spec is trouwens niet zo heel belangrijk.

4) Ga dan naar de map /usr/src/redhat/SPECS/ en geef het commando:
rpmbuild -ba gnomesu.spec
5) Nu wordt er een sourcerpm gemaakt, en als het goed is ook een Binary RPM. De source rpm komt in /usr/src/redhat/SRPMS/ te staan, en de binary rpm in /usr/src/redhat/RPMS/i386.